ผลิตภัณฑ์

Resuscitators

Set แต่ละชุดประกอบด้วยหน้ากาก 1 ใบ, บอลกู้ชีพ 1 ใบ, ถุงเก็บ 1 ใบ, วาล์วผู้ป่วย 1 หลอดและท่อ O2 1 หลอด
accessories อุปกรณ์เสริมทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เสริม
∙ระเบียบ: CE

1-6 of 6
ประวัติศาสตร์
    3การสอบสวน